Motorolja

Motorolja Kendall GT-1 20W50 Zink (ZDDP)Motorolja Kendall GT-1 20W50 Zink (ZDDP) är den oljan som en av Sveriges största kamtillverkare rekommenderar till äldre Volvomotorer som B18-B20 original som trimmade och Marinmotorer, passar

flera andra motorer som tex V8 även populär olja bland rally och racing.


Kendall GT-1 Competition 20W50 Racingolja som ligger kvar på vipparmar lyftare och lager även om trycket skulle försvinna ett kort tag.

Nu även med Liquid Titanium som spar dina lyftare och kamaxel.

Kendall GT-1 Competition Motor Oil är en API SM-motorolja av högsta kvalitet speciellt framtagen för

användning i bensinmotorer vid höga temperaturer eller under extrema körförhållanden. Oljan klarar API

systemets högsta krav (SM) för moderna motorer med höga effektuttag både med och utan turbo eller

kompressor. Oljan är även avsedd för trimmade gat- och tävlingsmotorer med eller utan överladdning. Oljan

överträffar även kraven för hårt belastade marinmotorer.

Fördelar: Kendall GT-1 Competition Motor Oil ger ett enastående skydd mot slitage, även av kritiska

turbolager, och har utmärkt motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och bildandet av slam och

hartsavlagringar under alla körförhållanden. KENDALL Motoroil ställer mycket höga krav på sina produkter

och för att klara sina egna krav på skydd av kritiska komponenter i motorer så har deras tekniker tagit fram

ett helt nytt tillsatspaket som kallas Liquid Titanium. Oljan har dessutom extra hög tillsats av zink-

dialkyldithiofosfat(ZDDP) för skydd av komponenter i motorer där det förekommer höga yttryck, T.ex. mellan

kamaxel och ventillyftare (speciellt mekaniska ventillyftare), ventil och vipparm.

Rekommenderas för:


• Extremt högt belastade och hårt trimmade motorer med mekaniska ventillyftare och hårda  ventilfjädrar.

• Turboladdade bensinmotorer.

• Trimmade gatmotorer

• Tävlingsmotorer med eller utan turbo, kompressormatning.

• Marinmotorer, hårt belastade under alla körförhållanden.

• Motorcykelmotorer utan våt koppling

• Vid inkörning av nya kamaxlar

• Dragracingmotorer överladdade med metanol

• Personbilar, lätta lastbilar och SUVs under alla körförhållanden, som inte behöver en olja

som är godkänd för ILSAC GF3 & GF4. (ILSAC GF3 & GF4 är en bränslesparnorm för vissa bilar,

vanligtvis oljor med viskositet 0W-30,5W-20 och 5W-30.)

 

Kendall GT-1 Competition Motor Oil uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

• API Service SMMotorolja Kendall GT-1 20W50 Zink


    1 Gallon = 3,78 Liter


    Pris 550:-/st


    Lagerstatus: Tillfälligt slut